редно

 • 21може — гл. бива, позволено е, защо не, възможно е, става, допуща се, разрешава се, редно е, трябва гл. отива, приляга гл. зависи, случва се …

  Български синонимен речник

 • 22обичайно — нар. по навик, по привичка, традиционно, всекидневно нар. редно, прилично, както подобава, както трябва, както се прави …

  Български синонимен речник

 • 23подобава — гл. прилича, съответствува, подхожда, мяза, схожда, допада, приляга, отива, бива, достойно е, както трябва, редно е, прилично е …

  Български синонимен речник

 • 24правилно — нар. точно, вярно нар. редно, в реда на нещата, нормално нар. както трябва, както му е редът, с право нар. наистина, истински нар. точно така, именно …

  Български синонимен речник

 • 25прилика е — словосъч. прилича, отива, мяза, подобава, съответствува, допада, подхожда, приляга, редно е, уместно е словосъч. наподобява, напомня, бие на, сходно е, еднакво е, приблизително такова словосъч. достойно е, пристойно е, благопристойно е …

  Български синонимен речник

 • 26прилича — гл. отива, мяза, подобава, съответствува, допада, подхожда, приляга, прилика е, редно е, уместно е гл. наподобява, напомня, бие на, сходно е, еднакво е, приблизително такова гл. достойно е, пристойно е, благопристойно е …

  Български синонимен речник

 • 27прилично — нар. учтиво, вежливо, както подобава, както трябва, редно, пристойно, благоприлично, достойно, като хората, за пред хората, като света, за пред света, обичайно нар. подобно, сходно …

  Български синонимен речник

 • 28трябва — гл. нужно е, необходимо е, има нужда, налага се, задължително е, наложително е, редно е, изисква се гл. бива, може, отива, приляга, разрешава се, позволено е гл. би трябвало, желателно е, длъжен съм …

  Български синонимен речник

 • 29дерно — недро нерод орден редно …

  Краткий словарь анаграмм